Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0241

Fremsættelsesdato:

10.05.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0107

Retsgrundlag:

Art. 207 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
Udenrigsudvalget
KOM (2011) 0241
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer {SEK(2011) 536 endelig} {SEK(2011) 537 endelig}
Resume

Formålet er at forny og forbedre den nugældende GSP-forordning (system for generelle toldpræferencer) for perioden efter 2013 ved at gøre den mere enkel og forudsigelig. Desuden skal det sikres, at den kan yde det størst mulige bidrag til en bæredygtig udvikling og til de dårligst stillede udviklingslande. Forslaget koncentrerer GSP-ordningen om de mest sårbare og fattige udviklingslande.


Med GSP-ordningen tilbyder EU en række udviklingslande særligt gunstige vilkår for markedsadgang for deres industrivarer og landbrugsprodukter. Det sker bl.a. gennem toldnedsættelser.

 

Resuméet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".