Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS BES...
Info

Dokumentreference:

KOM (2008) 0676

Fremsættelsesdato:

27.10.2008

Procedurenummer:

COD/2008/0200

Retsgrundlag:

(Tidligere Art. 308 EF) - fleksibilitetsbestemmelsen
Art. 196, stk. 2 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
Forsvarsudvalget
KOM (2008) 0676
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur (CIWIN) {SEC(2008)2701} {SEC(2008)2702} (forelagt af Kommissionen)