Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › BERETNING FRA KOMMISSI...
Info

Dokumentreference:

KOM (2007) 0266

Fremsættelsesdato:

23.05.2007

Udsteder:

Kommissionen
KOM (2007) 0266
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).


BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om følgerne af at udelukke selvstændige chauffører fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter