Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS DIR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2003) 0234
KOM (2004) 0468

Fremsættelsesdato:

06.05.2003

Procedurenummer:

CNS/2003/0091

Retsgrundlag:

Art. 113 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
KOM (2003) 0234
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:
 NB Forslaget trukket tilbage - meddelelse fra april 2013Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren
Dokumentreference: KOM (2004) 0468
Fremsættelsesdato 13.07.2004Resume

Visse postydelser, der leveres af det offentlige postvæsen, er i dag momsfritaget. Det indebærer en konkurrenceforvridning mellem offentlige og private operatører, da det kun er de offentlige operatørers ydelser, der er momsfritaget.

På denne baggrund fremsatte Kommissionen i 2003 et forslag til direktiv, som sigtede på at:

 • ophæve momsfritagelse for det det offentlige postvæsens ydelser og for frankeringsgyldige frimærker
 • indføre særlige regler om beskatningsstedet for grænseoverskridende postydelser for at undgå dobbeltbeskatning
 • medlemsstaterne skal kunne vælge at anvende nedsat moms for standard adresserede postforsendelser på op til 10 kg
 • medlemsstaterne skal kunne vælge at tillade postoperatører at anvende en forenklet ordning for momsberegning
 • indføre momsregler vedrørende terminalafgifter, som er den afgift, som befordringspligtige virksomheder betaler hinanden for omdeling af grænseoverskridende post

Forslaget kunne dog ikke finde tilstrækkelig støtte i Rådet til art kunne vedtages og har ikke været drøftet siden 2004.

 

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".