Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › 1) FORSLAG TIL RÅDETS ...
Info

Dokumentreference:

KOM (1995) 0628
KOM (1998) 0470
KOM (1998) 0505
KOM (1998) 0771
KOM (2001) 0191
KOM (2001) 0194
KOM (2001) 0196

Fremsættelsesdato:

28.06.2001

Procedurenummer:

CNS/1995/0320
CNS/1995/0322
COD/1995/0321

Retsgrundlag:

Art. 37 EF

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (1995) 0628
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


1) FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV om handel med grøntsagfrø (kodificeret udgave) 2) FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV OM HANDEL MED SÆDEKORN (KODIFICERET VERSION) 3) FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV OM DEN FÆLLES SORTSLISTE OVER LANDBRUGSPLANTEARTER (KODIFICERET UDGAVE)
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (kodificeret udgave) (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189A, stk. 2)
Dokumentreference: KOM (1998) 0470
Fremsættelsesdato 29.07.1998Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV om handel med grønsagsfrø (kodificeret udgave) (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2)
Dokumentreference: KOM (1998) 0505
Fremsættelsesdato 03.09.1998Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til Rådets direktiv om handel med sædekorn
Dokumentreference: KOM (1998) 0771
Fremsættelsesdato 03.02.1999Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (kodificeret udgave) (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)
Dokumentreference: KOM (2001) 0191
Fremsættelsesdato 28.06.2001Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til Rådets direktiv om handel med grønsagsfrø
Dokumentreference: KOM (2001) 0194
Fremsættelsesdato 27.06.2001Ændret forslag

Titel: Ændret FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV OM HANDEL MED SÆDEKORN
Dokumentreference: KOM (2001) 0196
Fremsættelsesdato 03.07.2001