Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenter › Statusblade

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Hvad er et KOM-dokument?

KOM-dokumenter er dokumenter fra Europa-Kommissionen, der kan være forslag til retsakter, meddelelser, beretninger samt grøn- og hvidbøger, m.m.


Statusblade

Følg en EU-sag via vores statusblade

EU-Oplysningens statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen.

Kort om statusbladene
Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Vi har groft sagt vævet dokumenterne fra EU's databaser sammen med de offentlige dokumenter fra den danske behandling af EU-sagerne og suppleret med oplysninger, der gør det muligt at få et overblik over behandlingen af et forslag - dels i EU og dels i Folketinget.

Hvad indeholder et statusblad?
Statusbladene er bygget op omkring Kommissionens forslag - de såkaldte KOM-dokumenter.
På statusbladene finder du bl.a et kort resumé af forslagets indhold, oplysninger om titel, retligt grundlag og beslutningsprocedure m.m. Derudover er der adgang til dokumenterne fra forslagets behandling i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere. Det er desuden muligt at følge forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne Pre-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX. 

Søg efter et statusblad: