Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterPopulærbetegnelser › Pakkerejsedirektivet: ...

Dokumenter


Pakkerejsedirektivet: 90/314/EØF

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 158 af 13. juni 1990, side 59
Retsgrundlag: Art. 100A EF (Rom-Traktaten)
Frist for national gennemførelse: 31. december 1992

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Link til gennemførselsforanstaltninger i EUR-LexAndre oplysninger:

Link til direktiv i EUR-lex (henv. til evt. senere ændringer af direktivet)

Link til Pakkerejsedirektivet på Kommissionens hjemmeside

Link til Forbrugerstyrelsens side om direktivet