Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterPopulærbetegnelser › Diversedirektivet: 95/...

Dokumenter


Diversedirektivet: 95/2/EF

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

NB Ophævet ved forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 med virkning fra d. 20. januar 2010

Benævnes også "Madsminkedirektivet"

Offentliggørelse i EF-Tidende: L 61 af 18. marts 1995, s. 1 – 40

Link til forarbejder - EU-Oplysningens statusblad

Link til direktiv i EUR-lex (henv. til evt. senere ændringer af direktivet)

Læs om tilsætningsstoffer generelt på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Flere informationer fra EU-Oplysningen (om forordning 1333/2008)


Sidst opdateret: 21-01-2010  - Mikkel Thielemann