Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterPopulærbetegnelser › Tunneldirektivet: 2004...

Dokumenter


Tunneldirektivet: 2004/54/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 167 af 30. april 2004, s. 39 – 91

Link til direktiv i EUR-lex (henv. til evt. senere ændringer af direktivet)

Flere informationer om direktivet fra EU-Oplysningen


Sidst opdateret: 17-12-2009  - Mikkel Thielemann