Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterPopulærbetegnelser › Børsprospektdirektivet...

Dokumenter


Børsprospektdirektivet: 2001/34/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L nr. 184 af 06.07.2001 s. 1

Link til direktiv i EUR-lex (henv. til evt. senere ændringer af direktivet)

Link til flere informationer om direktivet fra EU-Oplysningen


Sidst opdateret: 26-06-2009  - Mikkel Thielemann