Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterPopulærbetegnelser › Sødestofdirektivet: 94...

Dokumenter


Sødestofdirektivet: 94/35/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler

NB OPHÆVET VED ophævet ved forordning 1333/2008 med virkning 20. januar 2010

Offentliggørelse i EF-Tidende: L 237 af 10. april 1994, s. 3 – 12

Link til forarbejder - EU-Oplysningens statusblad

Link til direktiv i EUR-lex (henv. til evt. senere ændringer af direktivet)