Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Direktiver vedtaget i 2006 › Direktiv 2006/9/EF: Ma...

Dokumenter


Om de fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat.

Kommissionens direktiv 2006/9/EF af 23. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 22 af 26. januar 2006, s. 24
Retsgrundlag: Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Frist for national gennemførelse: 26. juli 2006

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Link til gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex

Link til (forældet) regel i Retsinformation ifølge oplysningerne i EUR-LexAndre oplysninger:
Link til EUR-Lex