Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterDirektiver Direktiver vedtaget i 2005 › Direktiv 2005/76: Om m...

Dokumenter


Om maksimalgrænseværdier for pesticidrester.

Kommissionens direktiv 2005/76/EF af 8. november 2005 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF og 86/362/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for kresoxim-methyl, cyromazin, bifenthrin, metalaxyl og azoxystrobin (1)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 293 af 9. november 2005, s. 14
Retsgrundlag: 86/362/EØF, 90/642/EØF, 91/414/EØF
Frist for national gennemførelse: 9. maj 2006