Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2011-12) › Om skattereformen

Dokumenter


Om skattereformen

Besvaret § 20-spørgsmål (S 204)

Svardato: 24. oktober 2011

Peter Christensen (V)

Hvor stor en finanspolitisk stramning planlægger regeringen i 2013, jf. regeringens ambition om at leve op til EU-henstillingen, og hvilken påvirkning forventer ministeren, at det vil have på dansk økonomi?

Finansministeren (Bjarne Corydon)

Regeringen vil føre en ansvarlig og troværdig økonomisk politik. Vi vil sikre holdbare offentlige finanser blandt andet gennem reformer af uddannelserne og en skatte- og vækstreform.

Udfordringerne for dansk økonomi er betydelige, og de store underskud på de offentlige finanser skal reduceres. EU’s henstilling om en strukturel forbedring af den offentlige saldo med 1½ pct. af BNP i 2011-2013 skal efterleves, og den strukturelle offentlige saldo skal i 2020 mindst være i balance. Samtidig skal der gang i væksten, og beskæftigelsen skal styrkes ved fremrykning af investeringer.

Vi er i gang med at tilrettelægge den økonomiske politik, hvor vi vil balancere hensynet til at få gang i væksten med at sikre sunde offentlige finanser.

Vi vil fremlægge den konkrete økonomiske politik i forbindelse med finansloven for 2012 og en ny 2020-plan.