Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2011-12) › Om indførelse af tobin...

Dokumenter


Om indførelse af tobinskat i EU

Besvaret § 20-spørgsmål (S 1827)

Svardato: 31. januar 2012

Per Clausen (EL)

Er ministeren ikke enig i, at det er helt urimeligt at beregne konsekvenserne af indførelsen af en tobinskat for beskæftigelsen uden at inddrage beskæftigelseseffekten af den mulige anvendelse af de penge, der kommer ind ved indførelsen af denne skat?

Økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager)

Regeringen har ikke selv foretaget analyser af effekterne af Kommissionens forslag om en afgift på finansielle transaktioner i EU. Kommissionen har fremlagt en konsekvensanalyse af forslaget. Regeringen forholder sig alene til de tal, som Kommissionen har lagt frem.

Det er imidlertid ikke sædvanlig praksis at indregne effekter af konkrete initiativer, som man kunne bruge et potentielt skatte- eller afgiftsprovenu til. Den relevante analyse af en skat eller afgift er at vurdere dens isolerede effekter på økonomisk aktivitet, beskæftigelse mv.

Sammenlignet med andre skatter og afgifter, der ville kunne tilvejebringe et tilsvarende provenu, er en FTT en relativt ”dyr” måde at opkræve et givent provenu på målt i økonomisk aktivitet. Hvis man vil opnå et givent provenu, vurderes der således at være andre skatter og afgifter, der kan give dette provenu, og samtidig have mindre negative effekter på økonomisk aktivitet, f.eks. en finansiel aktivitetsskat, såsom den danske lønsumsafgift.