Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om Kommissionens inten...

Dokumenter


Om Kommissionens intention om at fremsætte et direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling uden for beskæftigelse

Besvaret § 20-spørgsmål

Lone Dybkjær (RV)

Vil ministeren redegøre for regeringens holdning til Kommissionens
intention om at fremsætte et direktiv om gennemførelse
af princippet om ligebehandling uden for beskæftigelse,
jf. Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for
2008?

Justitsministeren (Lene Espersen)

Det fremgår af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for
2008, at Kommissionen blandt andet har til hensigt at fremsætte et forslag
til direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling uden
for beskæftigelse.

Da Kommissionens direktivforslag endnu ikke foreligger, og regeringen
derfor ikke kender det nærmere indhold heraf, er det efter regeringens
opfattelse for tidligt at fastlægge en holdning til forslaget.