Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om grænsehindringer fo...

Dokumenter


Om grænsehindringer for pendlere ved den dansk tyske grænse

Besvaret § 20-spørgsmål

Lise von Seelen (S)

Agter ministeren at få iværksat et arbejde om grænsehindringer for pendlere ved
den dansk-tyske grænse på linje med det arbejde, man har iværksat i forhold til den
dansk-svenske grænse?

Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Jeg kan oplyse, at en dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende
mobilitet i februar 2006 afgav rapport om de problemstillinger, som
grænsependlere i regionen hyppigst møder.

Baggrunden for rapporten var et initiativ fra statsminister Anders Fogh Rasmussen
og forbundskansler Gerhard Schröder, som ved fejringen af 50-året for København-
Bonn Erklæringerne aftalte fortsat at fremme den grænseoverskridende mobilitet. Det blev derfor aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende sociale og arbejdsmarkedsrelaterede
spørgsmål med det formål at intensivere den nuværende indsats for at fjerne hindringer for grænsependlere. Regeringscheferne besluttede at udnævne to personlige repræsentanter – medlem af Folketinget Kim Andersen (V) og Franz Thönnes, Parlamentarisk statssekretær i Forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender – som ledede og koordinerede den fælles arbejdsgruppe for sociale og arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål.

Rapporten beskriver grænsehindringerne, som i en række tilfælde har fundet deres
løsning på EU-niveau, gennem bilaterale anbefalinger til de relevante ministerier,
nationale løsningsanbefalinger og endelig gennem information.

Rapporten vedlægges og kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
(www.bm.dk, Udgivelser 2006).

På denne baggrund finder jeg ikke anledning til at nedsætte en arbejdsgruppe.