Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om ophævelsen af græns...

Dokumenter


Om ophævelsen af grænsekontrollen til Polen og Tjekkiet

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Messerschmidt (DF)

Mener ministeren, at formanden for det tyske politforbund, Josef Scheuring, har ret i, at Europas borgere »vil lide et betydeligt tab med hensyn til sikkerhed«, og at især ophævelsen af grænsekontrollen til Polen og Tjekkiet i forbindelse med udvidelsen af EU's Schengenområde er »en invitation til kriminelle«, som citeret af Ritzau den 20. december 2007, og mener ministeren, at Josef Scheuring i kraft af sin stilling har en særlig indsigt i disse forhold?

Justitsministeren (Lene Espersen)

Jeg har ikke nærmere kendskab til på hvilket grundlag, formanden for det tyske politiforbund har fremsat de udtalelser, der er refereret i spørgsmålet. Jeg finder bl.a. på den baggrund ikke anledning til nærmere at kommentere udtalelserne.

Jeg kan imidlertid oplyse, at den danske regerings holdning til en udvidelse af Schengen-området til også at omfatte ni af de lande, der blev medlemmer af EU den 1. maj 2004 (Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet), fra starten har været, at der skulle foreligge en tilfredsstillende evaluering af de pågældende  landes efterlevelse af Schengen-reglerne, for at den indre grænsekontrol i forhold til de ni lande kunne ophæves. Da der efter et omfattende evalueringsarbejde forelå en tilfredsstillende evaluering i efteråret 2007, tilsluttede regeringen sig – i overensstemmelse med det forhandlingsoplæg, som blev forelagt for Folketingets Europaudvalg den 1. november 2007 – ophævelsen af den indre grænsekontrol i forhold til de ni lande fra den 21. december 2007 for lande- og søgrænserne og 30. marts 2008 for luftgrænserne.