Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om EF-Domstolen

Dokumenter


Om EF-Domstolen

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Messerschmidt (DF)

Er statsministeren enig i de kritiske udtalelser om EF-Domstolen, som Venstres EU-ordfører, Michael Aastrup Jensen, fremkom med i et interview til Ritzau den 17. juli 2008, og er statsministeren specielt enig med Venstres EU-ordfører i, at domstolen er politiserende og grænsesøgende i forhold til de nationale parlamenter, og vil statsministeren endelig tage sagen op i Ministerrådet og med det franske formandskab, som Venstres EU-ordfører anbefaler?

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

EF-domstolen træffer fra tid til anden afgørelser, som den danske regering er uenig i. Det er eksempelvis tilfældet i den aktuelle Metock-dom vedrørende retten til familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere. Uenighed om afgørelser i konkrete sager ændrer imidlertid ikke ved, at regeringen bakker fuldt op om det retssystem, som EU er, og som EF-domstolen er en vigtig del af.

Regeringen finder således, at det er i Danmarks klare interesse, at EF-domstolen er garant for fortolkningen af EU-retten, sådan at de fælles regler håndhæves og anvendes på en ensartet måde i alle medlemslandene.

Regeringen tager derfor EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen til efterretning, men vil rejse sagen over for Ministerrådet, det franske EU-formandskab, EU-kommissionen samt øvrige medlemslande for politisk at bane vejen for at ændre på den retstilstand, som EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen er udtryk for.