Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om farlige farvestoffer

Dokumenter


Om farlige farvestoffer

Besvaret § 20-spørgsmål

Per Clausen (EL)

Vil ministeren sikre at det danske forhandlingsmandat på møde i DG SANCO den 11.
april 2008, hvor man skal diskutere en suspension af 6 farlige farvestoffer (azo
farvestofferne + E104), bliver baseret på forsigtighedsprincippet, sådan at stofferne
bliver suspenderet med henvisning til, at der er usikkerhed med hensyn til, hvor farlige
stofferne er, og at de ikke har noget formål udover det rent kosmetiske?

Fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)

I DG SANCO vil der på mødet den 11. april 2008 være en kort drøftelse af EFSAs
vurdering af Southampton undersøgelsen om azo-farvestofferne.

På baggrund af den store interesse for farvestofferne vil Danmark på mødet opfordre
Kommissionen til, at der på teknisk niveau foretages yderligere drøftelser af disse
stoffers fremtidige status. Da tilsætningsstofreglerne er fuldt harmoniserede i EU, vil en
ændring af azofarvestoffernes status skulle ske i EU-regi.

Hvis man skal handle udfra forsigtighedsprincippet, skal der ligge videnskabelig
usikkerhed til grund. EFSAs konklusion er, at der ikke er videnskabeligt grundlag for at
ændre ADI-værdierne (Acceptabelt Dagligt Indtag) for de stoffer, der blev brugt i
Southampton undersøgelsen. Fødevareinstituttet har erklæret sig enig i EFSAs
vurdering og konklusion vedrørende Southampton undersøgelsen. Idet der ikke vurderes
at være videnskabelig usikkerhed om stoffernes sikkerhed, vil der ikke umiddelbart
være grundlag for at kræve forsigtighedsprincippet bragt i anvendelse.

Samtlige farvestoffer, der er tilladte i fødevarer i EU, herunder også azofarvestofferne,
bliver i øjeblikket revurderet enkeltvis af EFSA. Det vil derfor være relevant at afvente
resultaterne af disse revurderinger, før det besluttes om nogle af disse farvestoffer skal
udfases. De første resultater af disse revurderinger, bl.a. for azofarvestoffet Allura Red,
forventes ultimo 2008.