Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06) › Om servicedirektivet.

Dokumenter


Om servicedirektivet.

Besvaret §20-spørgsmål

Rune Lund(EL):

”Vil ministeren, som opfølgning på spørgsmål nr. S 3894 redegøre for, hvordan proceduren er for at konstatere, om der eksisterer ”tilsvarende regler”?”

Økonomi- og erhvervsministeren(Bendt Bendtsen):

Retspraksis vedrørende ”tilsvarende regler” tager udgangspunkt i princippet om gensidig anerkendelse, som gør det muligt at sikre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, uden at man behøver harmonisere medlemsstaternes nationale lovgivninger. Udgangspunktet ifølge praksis er således, at tjenesteyderen skal overholde værtslandets regler, medmindre tjenesteyderen er omfattet af ”tilsvarende” regler i sit hjemland.

Det er op til hver enkelt relevant myndighed at vurdere, om en tjenesteyder opfylder tilsvarende regler i etableringslandet, og det vil ikke være muligt inden for rammerne af denne besvarelse at redegøre for de enkelte myndigheders procedurer.