Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06) › Om de nye regler for ø...

Dokumenter


Om de nye regler for østarbejderes ophold i Danmark

Besvaret §20-spørgsmål

Beskæftigelsesministerens besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 1744 af 2. januar 2006 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL).

Spørgsmål nr. S 1744:

"Kan ministeren bekræfte, at de nye regler vedrørende østarbejderes ophold i Danmark (jf. Arbejdsmarkedsudvalget alm. del – østarbejder vil være berettiget til kontanthjælp efter 12 måneders uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse i Danmark, hvis vedkommende bliver arbejdsløs og ikke er medlem af en a-kasse?"

Svar:

Jeg kan bekræfte, at arbejdstagere fra de otte nye østeuropæiske EU-lande, som har arbejdet lovligt i Danmark i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder, i tilfælde af uforskyldt ledighed har ret til kontanthjælp på lige vilkår med vandrende arbejdstagere fra andre EU-lande. Årsagen er, at de herefter ikke er omfattet af de begrænsninger i retten til at tage arbejde i Danmark, som er en del af overgangsreglerne for de nye medlemslande, og derfor vil kunne påtage sig et nyt arbejde med dags varsel.

Det betyder, at arbejdstagere fra de 8 nye østeuropæiske EU-lande, som har arbejdet i Danmark i mindst 12 måneder, kan stille sig til rådighed for det danske arbejdsmarked og få kontanthjælp, hvis de bliver ledige og i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for at modtage hjælpen. Det er som nævn t en betingelse, at de pågældende ikke er selvforskyldt ledige ved arbejdsophøret.

Det bemærkes, at ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik er betinget af, at pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet og påbegynder de aktiveringstilbud, som måtte blive anvist af kommunen/AF. Kontanthjælp kan ikke udbetales til personer, der opholder sig uden for Danmark.