Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06) › Om mærkning af produkt...

Dokumenter


Om mærkning af produkter der indeholder parfumestoffer

Besvaret §20-spørgsmål

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1122 stillet af Birthe Skaarup, (DF).

Spørgsmål nr. S 1122:

Hvordan forholder ministeren sig til en klar og forståelig mærkning - eller et direkte forbud for produkter - som indeholder et af de 26 parfumestoffer, der af EU´s eksperter er blevet stemplet som særligt allergifremkaldende?

Svar:

Lad mig først slå fast, at kosmetik og allergi er et vigtigt område. Allergiproblemerne ved kosmetiske produkter har længe været højt prioriteret i den danske politik på området. Kosmetiske produkter er reguleret gennem et EU-direktiv. Gennem lovgivningen har vi sammen med EU Parlamentet og de andre medlemslande i EU sikret, at de 26 allergifremkaldende parfumestoffer skal deklareres på etiketten, så det er muligt som forbruger at se, om de er i. Reglen om de 26 stoffer stammer fra marts i år og er et klart fremskridt fra tidligere, hvor blot angivelse af ordet "parfume" var krævet.

Kun for nogle af de 26 stoffer er der data, som viser så stor allergirisiko, at der er behov for at begrænse eller forbyde anvendelsen. Det er bl.a. det danske Videncenter for allergi, der bidrager med data for stoffernes allergifremkaldende egenskaber. EU’s videnskabelige komité vurderer de data, der foreligger og kommer med udtalelser om stoffernes risici. Det er allerede sket for enkelte af de 26 stoffer. På baggrund af komiteens vurdering kan Kommissionen og medlemslandene efterfølgende beslutte, hvorvidt yderligere tiltag - som f.eks. forbud - er nødvendige.

Hvad angår en "klar og forståelig" mærkning, har det danske Videncenter for allergi gennem flere undersøgelser vist, at der er behov for en enklere og klarere måde at formidle indholdsdeklarationer, specielt vedrørende allergi fremkaldende stoffer. Videncenteret er derfor i gang med at finde frem til, hvilke måder informationen skal gives på, så de er mere anvendelige til formålet.

Der arbejdes således fra dansk side videre på at stille yderligere krav til allergifremkaldende stoffer og forbedre informationen