Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om tilblivelsen af rev...

Dokumenter


Om tilblivelsen af revisorerklæringen om Mariann Fischer Boels habilitet

Besvaret § 20-spørgsmål

 Søgning Bogmærke Forside Lovbutik Leksikon Systemhjælp Om FtWeb Arkiv Om Folketinget Nyheder og aktuel information Sager i folketingssamlingen

Spm. nr. S 5568

Til statsministeren (15/9 04) af:

Keld Albrechtsen (EL):

»Hvilke overvejelser gav det anledning til i Statsministeriet, når netop den formulering om, at »Mariann Fischer Boel har ingen indtægt fra landbrugs- og skovvirksomhed«, trods ministeriets pres ikke kom med i den endelige revisorerklæring?«

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spørsmål nr. S 5565.

Svar (23/9 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Ingen. Der henvises til besvarelse af spørgsmål nr. S 5567.