Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om statsministerens rå...

Dokumenter


Om statsministerens rådgivning af Mariann Fischer Boels revisor

Besvaret § 20-spørgsmål

Spm. nr. S 5563

Til statsministeren (15/9 04) af:

Jørn Jespersen (SF):

»Har Statsministeriet, i sin åbenbart omfattende rådgivning af og dialog med Mariann Fischer Boels revisor i forbindelse med dennes aflæggelse af revisionserklæring til brug for EU, enten til- eller frarådet revisoren at nævne i erklæringen, at Mariann Fischer Boel har en endog meget stærkt økonomisk interesse i at bevare EUs landbrugsstøtte?«

Begrundelse

Når Statsministeriet vælger at bruge ressourcer på en omfattende rådgivning af Fischers Boels revisor og lægger særlig vægt på, at det i erklæringen understreges, at hun ikke personligt driver landbrug, er det vigtigt at få afklaret, om Statsministeriet har varetaget en bestemt politisk interesse eller blot forsøgt at belyse sagen bedst muligt. Det kræver viden om, hvorvidt Statsministeriet har tilrådet eller frarådet revisoren i erklæringen klart at fremhæve den meget stærke økonomiske interesse Fischer Boel har i at bevare EUs landbrugsstøtte f.eks. ved at indføje beregninger, der viser, hvor meget værdien af Fischer Boels landbrugsejendomme ville falde, såfremt støtten blev reduceret eller helt afskaffet i løbet af f.eks. 10 år.

Svar (23/9 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet har ikke været drøftet med revisoren.