Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om, hvornår regeringen...

Dokumenter


Om, hvornår regeringen har opfordret de andre EU-lande til at komme med en slutdato for afvikling af eksportsubsidier.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 4184

Til statsministeren (3/6 04) af:

Jørn Jespersen (SF):

»På hvilken måde har regeringen opfordret de øvrige EU-lande til at støtte udmelding af en slutdato for afvikling af eksportsubsidier, hvilken konkret slutdato har man foreslået, svarer den til Storbritaniens udmelding om fuld afvikling senest 2010, og vil statsministeren tilsende spørgeren brev, mødereferat eller lignende med omtale af opfordringen?«

Begrundelse

Af statsministerens svar på spørgsmål nr. S 4025 fremgår, at regeringen har opfordret de øvrige EU-lande til at støtte udmelding af en slutdato for afvikling af eksportsubsidier. Der ønskes en nærmere redegørelse og dokumentation for, hvorledes denne opfordring er fremført, samt for hvilken konkret slutdato man har foreslået.

Svar (14/6 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Regeringen har opfordret de øvrige EU-lande til at støtte en udmelding af en snarlig slutdato for afvikling af eksportsubsidier som led i en ny samlet WTO-aftale. Henset til de aktuelle forhandlinger i WTO er det regeringens vurdering, at en sammenhængende afvikling af såvel EU’s som andre landes handelsforvridende eksportfremmeordninger er en rimelig målsætning, der kan bidrage til et godt forhandlingsresultat, især for udviklingslandene.

Opfordringen er af regeringen fremført i forbindelse med WTO-ministermødet i september 2003 i Cancun og ved flere lejligheder siden, herunder ved de to seneste rådsmøder (landbrug og fiskeri) den 9.-11. maj samt 24. maj 2004.