Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om EU-udspil om famili...

Dokumenter


Om EU-udspil om familiesammenføringer.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 2159

Til statsministeren (21/2 03) af:

Peter Skaarup (DF):

»Vil statsministeren forklare, hvorledes det nye EU-udspil, der kan tvinge Danmark til at ændre reglerne for familiesammenføringer, og statsministerens præsentation af den danske regerings tanker i forhold til EU-konventets udarbejdelse af en grundlov for EU, hvori statsministeren nævnte, at samarbejdet på EU-plan om flygtninge og indvandrere skulle forstærkes, hænger sammen med regeringens løfte til de danske vælgere om at føre en stram udlændingepolitik, herunder om EU-udspillet om familiesammenføringer ikke giver statsministeren anledning til at overveje, hvorvidt det er klogt fortsat at arbejde for en afskaffelse af det danske forbehold på det retlige område?«

Svar (27/2 03)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Danmark deltager ikke i EU’s overnationale samarbejde om asyl og indvandring inden for EF-traktatens søjle 1. Dette følger af Danmarks forbehold på området. Danmark deltager således ikke i vedtagelsen og er ikke bundet af de fælles regler på området, som de andre medlemslande er blevet enige om.

Dette gælder også det kommende direktiv om familiesammenføring, der fortsat er under forhandling. Vedtagelsen af familiesammenføringsdirektivet vil derfor ikke kunne »tvinge Danmark til at ændre reglerne for familiesammenføringer«.

Regeringen finder fortsat, at udfordringer af grænseoverskridende karakter kræver et velfungerende internationalt samarbejde. Dette gælder også EU-samarbejdet om asyl og indvandring. Efter regerings opfattelse bør dette afspejles i en ny traktat.

Det er derfor regeringens opfattelse, at det ikke er i Danmarks interesse at være uden indflydelse på indholdet af de overordnede regler, der kommer til at gælde i EU i kraft af dette samarbejde. Det er dog samtidigt klart, at forbeholdet kun kan ophæves efter en folkeafstemning.