Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om EU's direktiv om fj...

Dokumenter


Om EU's direktiv om fjernsyn uden grænser giver mulighed for forskudt tv-transmission.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 2640

Til kulturministeren (4/5 01) af:

Jens Rohde (V):

»Kan ministeren bekræfte, at der i stk. 1 i EU direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om fjernsyn uden grænser eksplicit opereres med mulighed for tidsforskudt transmission, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, hvorfor ministeren over for Folketinget den 4. april 2001 hævdede, at åbning for tidsforskudt transmission skal forelægges Kommissionen?«

Svar (16/5 01)

Kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen):

Det er korrekt, at direktivets artikel 3a, stk. 1, giver mulighed for tidsforskudt transmission på visse betingelser. Det gør den danske bekendtgørelse også, nemlig under de omstændigheder, som er nævnt i § 6. Direktivets artikel 3a, stk. 2, kræver, at medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, som træffes i medfør af stk. 1. Kommissionen skal så kontrollere, at foranstaltningerne er forenelige med fællesskabsret ten.