Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referater › Folketingsåret 2012-2013

Dokumenter


Folketingsåret 2012-2013

Folketingets Europaudvalg

Europaudvalgsmøder afholdt i perioden 2. oktober 2012 til 30. september 2013

Folketingets Europaudvalg er et udvalg i Folketinget, som kontrollerer den danske regerings EU-politik.

Inden ministrene i den danske regering tager til møde i Bruxelles med deres ministerkolleger fra de andre EU-lande, skal de forelægge EU-sagerne for Folketingets Europaudvalg. På den måde sikrer den danske regering, at der ikke er et flertal i Folketinget imod regeringens EU-politik og de sager, der skal drøftes i Bruxelles.

På denne side har du adgang til dokumenter og optagelser fra Europaudvalgets møder.
Listen nedenunder indeholder dagsordener og referater fra Europaudvalgets møder i folketingsåret 2012-13

Åbne møder i Europaudvalget

Europaudvalgets møder er åbne for alle, men der er et begrænset antal tilhørerpladser. Ønsker man at overvære et åbent møde kontaktes Europaudvalgets sekretariat senest kl. 12.00 dagen forinden mødet.