Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2011-2012 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. maj 2012

Europaudvalget

3. udgave

Mødedato:

Fredag den 11. maj 2012

Tidspunkt:

Kl. 10.30

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 10. maj 2012

FO       1.   Rådsmøde nr. 3167 (økonomi og finans) den 15. maj 2012
Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren

2.   Bestyrelsen for Den Grønne Fond (Green Climate Fund Board)

-    Rådskonklusioner

Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren

EUU alm. del (11) - bilag 417 (aktuelt notat af 9/5-12)

FO

3.   Rådsmøde nr. 3166 (udenrigsanliggender - udenrigsdelen) den 14. maj 2012
Forelæggelse ved udenrigsministeren

FO

4.   Rådsmøde nr. 3165 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. maj 2012
Forelæggelse ved fødevareministeren

L

5.   Politisk drøftelse af følgende forslag:

a)  B 40 (om afskaffelse af sommerhusreglen), LA

B 40 (11) - svar på spørgsmål 1

B 40 (11) - svar på spørgsmål 2

B 40 (11) - svar på spørgsmål 3

 

b)  B 70 (om Danmarks ratifikation af finanspagten), reg.

B 70 (11) - spørgsmål 1-33 

L

6.   Eventuelt

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-4 nævnte møder.

 

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF   =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

 

 

Rådsmøde (økonomi og finans) den 15. maj 2012
Dagsorden, 3. udgave

1.   Kommissionens forslag til EU's budget for 2013

-    Præsentation

SEK (2012) 0270

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 2)

2.   (Evt.) Revision af forordning om kreditvurderingsbureauer (CRAIII) mv.

-    Generel indstilling

KOM (2011) 0746 og KOM (2011) 0747

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 5)

Rådsmøde 3153 - bilag 4 (Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økofin 13/3-12)

Udvalgsmødereferat:

Senest forelagt til forhandlingsoplæg i EUU 12/3-12, referat foreligger endnu ikke

3.   Forhandlingsmandat til Kommissionen til revision af rentebeskatningsaftaler med tredjelande

-    Vedtagelse

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 17)

Udvalgsmødereferat:

Senest behandlet i EUU 10/2-12, referat foreligger ikke

4.   Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om momssystemets fremtid - På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem

-    Rådskonklusioner

KOM (2011) 0851

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 21)

KOM (2011) 0851 - bilag 1 (Grund- og nærhedsnotat af 30/1-12)

KOM (2011) 0851 - bilag 2 (Supplerende grundnotat af 19/3-12)

KOM (2011) 0851 - bilag 3 (Høringssvar af 22/3-12)

5.   Kommissionens Aldringsrapport 2012

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 28)

6.   Klimafinansiering

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 32) 

7.   Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV)

-    Generel indstilling

KOM (2011) 0452 og KOM (2011) 0453

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 34)

KOM (2011) 0452 - bilag 1 (grundnotat af 7/10-11)

KOM (2011) 0453 - bilag 1 (grundnotat af 7/10-11)

KOM (2011) 0452 - bilag 3 (Folketingets udtalelse af 11/1-12)

EUU Alm. del (10) - bilag 296 (notat og høringssvar om

Kommissionens høring vedrørende grænseoverskridende

krisehåndtering)

EU-note (11) - E 12 (notat af 21/11-11)

EU-note (11) - E 4 (notat af 11/10-11)

Udvalgsmødereferat:

Senest behandlet i EUU 30/4-12, referat foreligger ikke

EUU alm. del (11) - bilag 315 (side 286 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 25/11-11)

FO       8.   Forslag til forordning vedr. insiderhandel og kursmanipulation - revision af markedsmisbrugsdirektivet

-    Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 15. maj 2012, men forventes vedtaget på et senere tidspunkt

KOM (2011) 0651

Rådsmøde 3167 - bilag 1 (samlenotat side 39)

KOM (2011) 0651 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 17/1-12)

9.   Eventuelt

10. Siden sidst
Ingen punkter

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 henhører under Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 henhører under Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 og 4 henhører under Skatteministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 henhører under Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 henhører under Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 8 henhører under Erhvervs- og Vækst-ministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort.

 

Rådsmøde (udenrigsanliggender - udenrigsdelen) den 14. maj 2012
Dagsorden, 3. udgave

1.   Afghanistan

-    Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 2)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (11) - bilag 225 (side 197, senest behandlet i EUU 11/11-11)

Senest forelagt i EUU 20/4-12 (referat endnu ikke omdelt)

2.   Mellemøsten

-    Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 6)

Udvalgsmødereferater:

Senest forelagt i EUU 20/4-12 (referat endnu ikke omdelt)

3.   Sydlige naboskab

-    Politisk drøftelse/(Evt). rådskonklusioner

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 8)

EU-note (10) - E 39 (note af 11/3-11)

Udvalgsmødereferater:

Fsva. Syrien senest forelagt i EUU 20/4-12 (referat endnu ikke omdelt)

EUU alm. del (11) - bilag 126 (side 18, senest behandlet i EUU 7/10-11)

EUU alm. del (10) - bilag 534 (side 1482, behandlet i EUU 17/6-11)

4.   Mexico

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 11)

5.   Rusland

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 13)

6.   Ukraine

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 16)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (11) - bilag 126 (side 23 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 7/10-11)


 

Udg.     7.   Bosnien-Hercegovina

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 18)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (10) - bilag 504 (side 1311, senest behandlet i EUU 19/5-11, punktet ikke omtalt)

EUU alm. del (10) - bilag 333 (side 882, behandlet i EUU 11/2-11, punktet ikke omtalt)

EUU alm. del (10) - bilag 239 (side 540, behandlet i EUU 10/12-10)

FO       8.   Eksterne finansieringsinstrumenter

-    Delvis generel indstilling

KOM (2011) 0837

KOM (2011) 0838

KOM (2011) 0839

KOM (2011) 0840

KOM (2011) 0841

KOM (2011) 0842

KOM (2011) 0843

KOM (2011) 0844

KOM (2011) 0845

KOM (2011) 0846

Rådsmøde 3166 - bilag 2 (samlenotat side 20)

KOM (2011) 0838 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 13/2-12)

KOM (2011) 0840 - bilag 2 (henvendelse af 9/5-12 fra Concord Danmark)

KOM (2011) 0844 - bilag 2 (henvendelse af 9/5-12 fra Concord Danmark)

9.   Somalia

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3166 - bilag 3 (supplerende samlenotat)

10. Eventuelt

11. Siden sidst
Ingen punkter

 

 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort

 

 

Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 14.-15. maj 2012
Dagsorden, 3. udgave

FO       1.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0425

Rådsmøde 3165 - bilag 1 (samlenotat side 3)
KOM (2011) 0417 - bilag 3 (grund- og nærhedsnotat af 12/8-11)

KOM (2011) 0425 - bilag 1 (henvendelse af 8/5-12 fra Greenpeace)

KOM (2011) 0417 - bilag 2 (henvendelse af 9/8-11 fra Danmarks Fiskeriforening)

KOM (2011) 0417 - bilag 1 (henvendelse af 7/7-11 fra Greenpeace)

KOM (2009) 0163 - bilag 5 (regeringens høringssvar af 23/12-09 på Kommissionens Grønbog om reform af den fælles fiskeripolitik)

KOM (2009) 0163 - bilag 6 (udtalelse fra Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af 21/12-09)

KOM (2009) 0163 - bilag 7 (svar fra Kommissionen vedr. udtalelsen af 15/3-10)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 20/4-12, referat endnu ikke omdelt

Behandlet i EUU 16/3-12, referatet er endnu ikke omdelt

EUU alm. del (10) - bilag 544 (side 1588, behandlet i EUU 8/7-11)

FO       2.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0804

Rådsmøde 3165 - bilag 1 (samlenotat side 14)
KOM (2011) 0804 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 9/1-12)

Udvalgsmødereferat:

Senest behandlet i EUU 16/3-12, referat endnu ikke omdelt

EUU alm. del (11) - bilag 365 (side 529, behandlet i EUU 9/12-11)

3.   Reformpakke om den fælles landbrugspolitik - grønning

-    Orienterende debat

a)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

KOM (2011) 0625

Rådsmøde 3165 - bilag 1 (samlenotat side 21)
KOM (2011) 0625 - bilag 1 (grundnotat af 8/11-11)

KOM (2011) 0625 - bilag 2 (henvendelse af 9/11-11 fra Concord Danmark)

KOM (2011) 0625 - svar på spørgsmål 1

EU-note (11) - E 11 (EU-note af 8/11-11 om reform af den fælles landbrugspolitik)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 20/4-12, referat endnu ikke omdelt

b)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

KOM (2011) 0627

Rådsmøde 3165 - bilag 1 (samlenotat side 36)
KOM (2011) 0627 - bilag 1 (grundnotat af 8/11-11)

KOM (2011) 0627 - bilag 2 (henvendelse af 5/12-11 fra Økologisk Landsforening)

EUU alm. del (11) - bilag 30 (henvendelse af 13/10-11 fra Concord Danmark)

EU-note (11) - E 11 (notat af 8/11-11 om reform af landbrugspolitikken)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (11) - bilag 365 (side 534, behandlet i EUU 9/12-11)

EUU alm. del (11) - bilag 127 (side 55, senest behandlet i EUU 14/10-11)

c)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

KOM (2011) 0628

Rådsmøde 3165 - bilag 1 (samlenotat side 51)
KOM (2011) 0628 - bilag 1 (grundnotat af 8/11-11)

EUU alm. del (11) - bilag 30 (henvendelse af 13/10-11 fra Concord Danmark)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (11) - bilag 127 (side 54, senest behandlet i EUU 14/10-11)

4.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2011) 0530

Rådsmøde 3165 - bilag 1 (samlenotat side 59)
KOM (2011) 0530 - bilag 1 (grundnotat af 29/9-11)

5.   Eventuelt

6.   Siden sidst
Ingen punkter

 

 

Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort.