Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterEU-topmøderKonklusioner 2006-2014 › Bruxelles, 19.-20. mar...

Dokumenter


Bruxelles, 19.-20. marts 2009

Topmøde under tjekkisk formandskab
EU's stats- og regeringschefer mødes til det såkaldte forårstopmøde den 19.-20. marts 2009 i Bruxelles.

Det tjekkiske EU-formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. marts 2009. Det altoverskyggende tema er den aktuelle økonomiske og finansielle krise.

Formandskabet koncentrerer dagsordenen om fire punkter:

  • Den økonomiske, finansielle og sociale situation 
  • Energi og klimaforandringer 
  • Eksterne forbindelser
  • Lissabontraktaten 

Under det første punkt hører Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse, som er et fast punkt på Det Europæiske Råds forårstopmøder. Det tjekkiske EU-formandskab har dog annoceret et ekstraordinært EU-topmøde den 7. maj 2009, hvor stats- og regeringscheferne kan koncentrere sig om beskæftigelsessituationen. 

Som bidrag til mødet i Det Europæiske Råd har Europa-Kommissionen udarbejdet en forslagspakke til opfølgning på den økonomiske genopretningsplan, som Kommissionen præsenterede i november 2008. Europa-Kommissionens bidrag har titlen "Fremdrift i den europæiske genopretning". 

Under punktet om den økonomiske og finansielle situation forventes stats- og regeringscheferne også at drøfte en fælles EU-tilgang til det kommende G20-topmøde om finansiel regulering og tilsyn, som afholdes den 2. april 2009 i London.

Endelig forventes stats- og regeringscheferne at godkende det såkaldte Østpartnerskab, hvor der lægges op til en udbygning af de eksisterende forbindelser mellem EU og Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Moldova og Ukraine. Partnerskabet vil blive officielt lanceret på et topmøde i Prag den 7. maj 2009.

Du kan læse mere om dagsordnen i formandskabets kommenterede dagsorden (link til dagsorden af 20. februar 2009).


Sidst opdateret: 18-03-2009  - Martin Jørgensen