Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterEU-topmøderKonklusioner 2006-2014 › Bruxelles, 17. juni 2010

Dokumenter


Bruxelles, 17. juni 2010

Herman Van Rompuy. Foto: Rådet
EU's stats- og regeringschefer mødes til EU-topmøde den 17. juni 2010 i Bruxelles.

EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammen med det spanske formandskab offentliggjort den foreløbige dagsorden for éndagsmødet i Det Europæiske Råds den 17. juni 2010.

Dagsordenen er koncentreret om følgende punkter:

  • Europa 2020-strategien. 
  • G20-topmødet i Toronto.
  • Årtusindudviklingsmålene (MDG).
  • Klimaforandringer. 

Stats- og regeringscheferne skal formelt godkende efterfølgeren til Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse - den såkaldte Europa 2020-strategi. Den generelle ramme for Europa 2020-strategien blev drøftet på EU-topmødet i marts, hvor der ikke kunne opnås enighed om definitionen af to af strategiens fem målsætninger - målsætningerne for uddannelse og social inklusion. Efterfølgende har Europa-Kommissionen arbejdet på en formulering som alle medlemslandene kan tilslutte sig.

Det emne som forventes at dominere topmødet er spørgsmålet om styrket økonomisk samarbejde. På EU-topmødet i marts 2010 blev der nedsat en såkaldt taskforce med Det Europæiske Råds faste formand, Herman Van Rompuy, som formand. Taskforcen har set på muligheden for styrket økonomisk samarbejde, hvor specielt tiltag for at øge budgetdisciplinen i relation til Stabilitets- og Vækstpagten har været drøftet. En endelig rapport fra taskforcen vil blive præsenteret på EU-topmødet til oktober. 

Foruden de nævnte punkter forventes stats- og regeringscheferne at drøfte muligheden for indledning af optagelsesforhandlinger med Island. Estlands forventede indførelse af euroen den 1. januar 2011 vil også blive berørt. Endelig forventes en erklæring om Iran vedtaget.

Du kan læse mere om dagsordnen i rådssekretariatets kommenterede dagsorden (link til dagsorden af 7. maj 2010).


Sidst opdateret: 17-06-2010  - Martin Jørgensen