Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-Oplysningen › Dokumenter

Dokumenter


Dokumenter

Dokumenter

Denne side indeholder dokumenter i den danske EU-beslutningsproces og EU-beslutningsprocessen. Hertil kommer traktatgrundlaget for EU-samarbejdet samt udvalgte konventioner og sager ved Domstolen.

 • Folketingets dokumenter
  I dette afsnit finder du dokumenter fra Folketinget vedrørende EU-forhold. Det omfatter alle offentlige dokumenter fra Europaudvalget (bilag, dagsordner m.m.), besvarede §20-spørgsmål og EU-relaterede forespørgselsdebatter.
 • Statusblade
  EU-Oplysningens statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen.
 • EU-beslutningsprocessen
  Dokumenter vedrørende det igangværende arbejde i Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet
 • Retsakter
  Denne side har fokus på direktiver. Her finder du alle direktiver vedtaget siden 1996, direktivernes gennemførelsesfrister og populærbetegnelser på udvalgte direktiver. Endelig linkes der til alle gældende EU-retsakter (direktiver, forordninger, afgørelser m.v.).
 • EU-topmøder
  Konklusioner og andre dokumenter fra afholdte møder i Det Europæiske Råd. Oversigten dækker det første møde i 1972 og frem.
 • Traktater
  EU's traktatgrundlag
 • Sager ved Domstolen
  På denne side kan du finde sager ved EU-Domstolen.
 • Konventioner
  EU-Oplysningens oversigt dækker et udpluk af de centrale konventioner, der er blevet vedtaget i EU-regi, samt Europarådets menneskerettighedskonvention.