Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDanmark & EUDanmarks EU-medlemskabEU-folkeafstemningerDanske EU-folkeafstemninger › Folkeafstemning om Ams...

Danmark & EU


Folkeafstemning om Amsterdam-traktaten 28. maj 1998

På denne side kan du læse om folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten i maj 1998.

 boksen herunder findes links til materialet fra folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten i 1998

Materiale fra folkeafstemningen

Hvad stemte vi om?

Amsterdam-traktaten medførte en række væsentlige ændringer af EU-samarbejdet. Nogle af disse ændringer var flere flertalsafgørelser i Rådet og øget indflydelse til Europa-Parlamentet.

Sammenlignet med tidligere traktater indeholdt Amsterdam-traktaten dog ikke de store institutionelle reformer og medførte en mindre grad af suverænitetsafgivelse.

En af de væsentlige nyskabelser i Amsterdam-traktaten var det såkaldte søjlespring inden for retspolitikken. Områder som grænsekontrol, indvandring og asyl havde hidtil hørt under det mellemstatslige EU-samarbejde. Nu blev de flyttet til det overstatslige samarbejde, hvor EU kan vedtage regler, som gælder direkte i medlemsstaterne. Derudover blev dele af Schengensamarbejdet, som tidligere havde været et mellemstatsligt samarbejde uden for EU, nu en del af det overstatslige samarbejde i EU.

Disse tiltag betød, at Danmarks retlige forbehold blev aktiveret.

Amsterdam-traktaten gav også mulighed for at udvide EU med op til fem nye medlemslande.

Debatten

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten samt de to EU-modstandsbevægelser anbefalede et nej til Amsterdam-traktaten. De opfattede traktaten som endnu et skridt i retning af ”mere union”. Ligeledes var de meget kritiske over for, at Schengensamarbejdet blev en del af EU-samarbejdet, og at Amsterdam-traktaten kun skabte mulighed for fem nye medlemmer af EU. De pegede på, at det ville isolere EU fra den øvrige verden og gøre EU til et såkaldt Fort Europa.

Også Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet så Amsterdam-traktaten som en ”glidebane” mod mere union. Et af deres centrale argumenter for et nej var, at indførelsen af Schengensamarbejdet i EU ville ophæve den nationale grænsekontrol.

Over for disse to blokke af nej-sigere stod regeringspartierne (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og de borgerlige partier (Venstre og De Konservative). De argumenterede alle for et ja til Amsterdam-traktaten. Ja-partierne slog på, at Amsterdam-traktaten banede vejen for optagelse af lande fra den tidligere Østblok. De borgerlige partier var særlig optaget af, at Amsterdam-traktaten ville gøre EU’s beslutningsprocesser mere effektive og demokratiske. Regeringspartierne lagde desuden vægt på, at Amsterdam-traktaten styrkede miljøgarantien og indførte en fælles beskæftigelsespolitik i EU. Det var også et udbredt argument på ja-siden, at en styrkelse af EU med Amsterdam-traktaten også var en sikring af fortsat fred og stabilitet i Europa.

Resultatet

Den 28. maj 1998 gav 76,2 % af de stemmeberettigede danskere deres mening om Amsterdam-traktaten til kende. 55,1 % stemte ja til traktaten, mens 44,9 % stemte nej. Amsterdam-traktaten trådte i kraft den 1. maj 1999.

Nice - en traktat uden en folkeafstemning

Det viste sig hurtigt, at Amsterdam-traktatens mulighed for at udvide EU med op til fem nye medlemslande ikke var tilstrækkeligt til at ruste EU til udvidelsen med landene i Østeuropa.

Derfor samledes EU’s stats- og regeringschefer igen til regeringskonference allerede i 2000. Resultatet af regeringskonferencen blev en ny traktat – Nice-traktaten. Denne traktat skulle først og fremmest gøre EU klar til udvidelsen. Den danske regering vurderede, at Nice-traktaten ikke indebar suverænitetsafgivelser, og at der således ikke var grundlag for at afholde en folkeafstemning med udgangspunkt i grundlovens § 20. På den baggrund kom Nice-traktaten ikke til folkeafstemning i Danmark, men blev gennemført med et flertal i Folketinget. Nice-traktaten trådte i kraft den 1. februar 2003. 

Du kan læse mere om Nice-traktaten her (link til information om Nice-traktaten).


Sidst opdateret: 04-08-2006  - SIRA