Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-Oplysningen › Danmark & EU

Danmark & EU

Hvis du vil vide mere


Danmark & EU

Danmark & EU
Her kan du læse om den danske behandling af EU-sager, se tiltrædelsesloven, finde dokumenter om alle de danske EU-folkeafstemninger, læse om de fire forbehold og meget mere.
 • Danmarks EU-medlemskab
  Efter en folkeafstemning om dansk medlemskab af EF den 2. oktober 1972, hvor et flertal på 63,4 % stemte ja, blev Danmark medlem af EF, det senere EU. Danmark har været medlem af EF/EU siden 1. januar 1973.
 • Folketinget og EU
  Den danske regerings EU-politik kontrolleres og påvirkes af Folketingets Europaudvalg. En væsentlig begrundelse for at Folketinget på denne måde inddrages er, at man i Danmark har ønsket at sikre, at der aldrig er et flertal i Folketinget imod regeringens politik i EU.
 • Regeringen og EU
  Før den danske regering lægger sig fast på en holdning til f.eks. et direktivforslag, har forslaget været igennem en intern beslutningsprocedure i regeringen – kaldet EU-koordinationsprocessen.
 • Når EU-ret bliver til dansk lov
  Når EU har vedtaget et direktiv, skal det omsættes til national lovgivning før det gælder i medlemsstaterne. Denne gennemførelse af EU-retten i national lovgivning kaldes implementering. I Danmark foretages implementering både af Folketinget og regeringen.
 • Grundloven og EU
  Grundloven er grundlaget for statens magt i Danmark, det vil sige den magt, som ligger hos Folketinget, regeringen og domstolene. Grundloven stiller eksempelvis krav til, hvordan love skal vedtages, og hvad regeringsmagten må - og ikke må. Det danske medlemskab af EU, er derfor på en række områder formet efter grundlovens bestemmelser. Og på et enkelt punkt er grundloven tilpasset EU.